Naši experti

Filip Tichý International Liaison Director Bratislava +421 2 59 300 442

Filip pracuje ako audítor na oddelení auditu v Grant Thornton Audit, s.r.o. a zároveň ako International Liaison Director V minulosti pracoval ako audit manager v Grant Thornton Belgium.

Súčasné Filipove portfólio klientov zahŕňa široké spektrum rôznych odvetví.

Vo svojej kariére sa Filip zameriava na audit obchodných a výrobných spoločností, finančné due diligence, ako aj na prevody finančných výkazov podľa IFRS. 

Filip ukončil Ekonomickú univerzitu v Bratislave a University of London. Je zapísaný v zozname audítorov Slovenskej komory audítorov. Filip je tiež držiteľom medzinárodného certifikátu ACCA a diplomu IFRS špecialistu DipIFR.