Osobitné výzvy a veľký potenciál sektora

Strojárstvo a chemické strojárstvo patrí celosvetovo k najdôležitejším priemyselným odvetviam. Tento sektor je ovplyvnený neustálymi zmenami a inováciami, ktoré prichádzajú ešte rýchlejšie ako v iných odvetviach. Tieto predstavujú pre stredné podniky, ktoré tu najčastejšie pôsobia, veľkú výzvu, no súčasne aj veľké možnosti.

Grant Thornton pozná výzvy a trendy strojárstva a chemického strojárstva, a preto môže ponúknuť spoločnostiam z odvetvia cielený a rozsiahly servis. Ako medzinárodná sieť poskytujeme jednotný servis s dodržaním vysokých štandardov kvality aj pri cezhraničných celkoch.

Partner, Financial Services - Payroll Martina Runčáková Kontaktirajte nas