• Novinky
  • Služby
  • Odvetvia
  • Kariéra
  • Naši experti
  • Academy
  • O nás

Tu nájdete správy o transparentnosti spoločnosti Grant Thornton Audit s.r.o., ktoré sme publikovali v súlade so slovenskými a európskymi predpismi. Dúfame, že pre vás budú tieto informácie užitočné. Veríme, že tieto správy prispejú k väčšej transparentnosti audítorskej profesie.

Zaviazali sme sa pokračovať v poskytovaní vysokokvalitných služieb, ktoré pomôžu našim klientom a komunite rásť.

Viac informácií nájdete v správe o transparentnosti pre rok 2022.

Správa o transparentnosti pre rok 2021

Správa o transparentnosti pre rok 2020

Správa o transparentnosti pre rok 2019

Správa o transparentnosti pre rok 2018

Správa o transparentnosti pre rok 2017

Správa o transparentnosti pre rok 2016

Správa o transparentnosti pre rok 2015 aktualizovaná 18.10.

Správa o transparentnosti pre rok 2014  

Správa o transparentnosti pre rok 2013

SPRÁVASpráva o transparentnosti pre rok 2022Ďalšie informácie