Transakcie a M&A

Predaj alebo nákup podniku predstavuje pre vašu spoločnosť kritickú udalosť.

Naša transakčná poradenská služba je zameraná na efektívne a úspešné riadenie týchto procesov, pričom pristupujeme k nim so zmyslom pre komplexnosť a odbornosť.

S nami ako vášim partnerom v transakčnom poradenstve získavate spoľahlivého sprievodcu na ceste k úspešným obchodným riešeniam. Bez ohľadu na to, či ste na strane predaja alebo kupujúceho, naša odbornosť, skúsenosti a nezávislý prístup vám poskytnú potrebnú istotu a podporu. Zabezpečujeme, aby každá transakcia bola riadená efektívne a s maximálnou hodnotou pre vás. Naša snaha spojiť komplexnosť s odbornosťou nám umožňuje poskytnúť vám kompletné služby od plánovania až po due diligence a oceňovanie podnikov. Spoločne môžeme dosiahnuť vaše obchodné ciele a zabezpečiť, aby každá transakcia bola úspešným míľnikom v živote vašej spoločnosti.

Poradenstvo na strane predaja

Počas procesu predaja poskytujeme komplexnú podporu, zabezpečujúc, aby ste dosiahli najvyššiu hodnotu vášho podniku. Spolupracujeme s vami pri plánovaní a ochrane hodnoty podniku, čím zabezpečujeme úspešný predaj.

Poradenstvo na strane kupujúceho

Podporujeme podniky zamerané na rast akvizíciami, pomáhajúc im nájsť ideálneho partnera a dosiahnuť obchodné ciele. Naša pomoc zahŕňa formulovanie ponuky, štruktúrovanie kúpnej ceny a vyjednávanie stratégie a taktiky.

Due diligence

Pomáhame investorom robiť kvalifikované rozhodnutia. Prevedieme vás celým procesom akvizície od plánovania až po realizáciu. V rámci finančného due diligence preverujeme skutočnosti ovplyvňujúce kúpnu cenu transakcie a identifikujeme finančné, účtovné a daňové riziká spojené s predmetom akvizície.

Oceňovanie

Zabezpečujeme odborné oceňovanie hodnoty podniku, čo je nevyhnutné pre spravodlivý a efektívny priebeh transakcie. S prihliadnutím na historické finančné ukazovatele, trhové podmienky a vaše očakávania vytvárame funkčné oceňovacie modely.