Audit

Audit závierky ako istota a pridaná hodnota pre firmy

Audit

Audit účtovných závierok neodmysliteľne patrí k nášmu vysoko rozvinutému ekonomickému systému. Grant Thornton dbá na dodržiavanie obchodných a účtovných predpisov a tým zvyšuje dôveryhodnosť majetkovej a výnosovej situácie vášho podniku.

Našim cieľom je vytvoriť pre vás pridanú hodnotu. Ako váš partner preveríme, ako je možné zlepšiť váš účtovný interný kontrolný systém a interné procesy, a spoločne s vami stanovíme možnosti optimalizácie.

/