IFRS

Vzor účtovnej závierky podľa IFRS 2023

Barbora Palenikova

Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) každoročne zverejňuje nové štandardy a dodatky, ktoré môžu významne ovplyvniť prezentáciu kompletnej účtovnej závierky.

Zostavenie účtovnej závierky v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva (IFRS) je náročné. Členské firmy Grant Thornton International Ltd (GTIL) majú rozsiahle odborné znalosti v oblasti uplatňovania IFRS. GTIL prostredníctvom svojho tímu pre IFRS vypracúva všeobecné usmernenia, ktoré podporujú záväzok jej členských firiem k vysokokvalitnému a konzistentnému uplatňovaniu IFRS, a preto sa s radosťou delí o tieto poznatky.

Členské firmy Grant Thornton International Ltd (GTIL) majú rozsiahle skúsenosti s uplatňovaním IFRS. GTIL so svojím tímom IFRS vypracúva všeobecné usmernenia, ktoré podporujú záväzok členských firiem k vysokokvalitnému a konzistentnému uplatňovaniu IFRS. Tieto poznatky sú zapracované do vzorovej účtovnej závierky na účtovné obdobie 2023, ktorá je predmetom tohto dokumentu.

Priebežná účtovná závierka znázorňuje šesťmesačné účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2023. Ako vzor sme vytvorili fiktívnu skupinu „The Illustrative Corporation Group (The Group)“. "The Illustrative Corporation Group" je globálna poradenská, servisná a maloobchodná organizácia, ktorá už niekoľko rokov zostavuje účtovnú závierku podľa IFRS pre seba a svoje dcérske spoločnosti. Skupina zostavuje polročnú priebežnú účtovnú závierku k 30. júnu 2023 v súlade s IAS 34 Finančné vykazovanie v priebehu účtovného roka.

 

V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na našich odborníkov na IFRS: 

Filipa Tichého, Zuzanu Šándorovú a Ladislava Kmentu.