IFRS/US GAAP

IFRS/US GAAP poradenstvo

Poskytujeme odborné poradenstvo v oblasti IFRS/US GAAP - v oblasti metodiky aj praktickej implementácie v podmienkach konkrétnej spoločnosti.

Prevody finančných výkazov podľa IFRS/US GAAP

Pomôžeme vám pripraviť účtovnú závierku v súlade s IFRS/US GAAP. Môžeme vám pomôcť s prvotnou implementáciou alebo so zavedením požiadaviek novozavedených štandardov.