Naši experti

Filip Tichý Partner, Audit and Advisory Bratislava +421 2 59 300 442

Filip je partner a audítor na oddelení auditu v Grant Thornton Audit, s.r.o.. V minulosti pracoval ako audit manager v Grant Thornton Belgium.

Súčasné Filipove portfólio klientov zahŕňa široké spektrum rôznych odvetví.

Vo svojej kariére sa Filip zameriava na audit obchodných a výrobných spoločností, finančné due diligence, ako aj na prevody finančných výkazov podľa IFRS. 

Filip ukončil Ekonomickú univerzitu v Bratislave a University of London. Je zapísaný v zozname audítorov Slovenskej komory audítorov. Filip je tiež držiteľom medzinárodného certifikátu ACCA a diplomu IFRS špecialistu DipIFR.