Mzdové školenia

Zdokonaľte vedomosti svojich mzdových pracovníkov s našimi skúsenými odborníkmi na mzdy a HR.
Získajte jedinečný prístup k praktickým znalostiam nášho tímu a zvýšte odborné znalosti svojho tímu.

Školenia, ktoré vieme pre vás zabezpečiť sú:

 • školenia na rôzne mzdové témy podľa požiadaviek interného mzdového oddelenia s cieľom zlepšiť ich odborné zručnosti
 • pravidelné školenia, napr. k legislatívnym zmenám a k iným vybraným témam, ako sú dovolenky zamestnancov, stravovanie zamestnancov, výpočet cestovných náhrad, ročné zúčtovanie dane a správna evidencia dochádzky pre účely kontroly
 • zamestnanecké výhody v kontexte daní a poistných odvodov s finančným dopadom na zamestnanca a zamestnávateľa
 • HR témy - vedenie osobného spisu zamestnanca, základné povinnosti v oblasti personalistiky a mzdového účtovníctva
 • mzdové školenia pre vašich mzdových juniorov, či už s predchádzajúcimi skúsenosťami, alebo bez nich (obsah: osvojenie si celého spracovania miezd od vstupov po výstupy vrátane praktických príkladov)
 • školenia pre vašich HR personalistov (obsah: minimálne požiadavky na personálnu dokumentáciu, ako nastaviť interné procesy na výmenu informácií medzi personálnym oddelením a ostatnými oddeleniami - účtovným, ekonomickým atď.)


Aké výhody môžete získať ?

 • školenia na mieru lepšie pokrývajú potreby vášho tímu, pretože sú pripravené tak, aby pokrývali otázky, ktoré sa týkajú podnikania vašej spoločnosti a každodenných problémov, ktoré váš tím rieši
 • nedozviete sa len všeobecné informácie, ktoré by vám nemuseli vyhovovať, ako keď navštevujete semináre dostupné pre verejnosť
 • získate jedinečnú príležitosť prejsť si celý personálny proces s našimi skúsenými HR špecialistami
 • pomôžeme vašim HR špecialistom lepšie pochopiť, ako nastaviť všetky HR procesy
 • investícia do vhodného školenia vašich HR špecialistov vám pomôže vyhnúť sa budúcim pokutám alebo utrácaniu peňazí na nejaké všeobecné školenia, z ktorých vaši HR špecialisti nakoniec nemôžu mať požadovaný benefit
 • po školeniach s nami kontakt nestratíte, zostaneme s vami v kontakte prostredníctvom služby „Hot-line" pre vašich mzdových a HR špecialistov