Martina Švaňová

MANAGER, PAYROLL AND HR SERVICES

Martina pracuje ako Payroll Manager v Grant Thornton Slovensko. Ona a jej tím pomáhajú pri riešení rôznych otázok tuzemských a zahraničných klientov. Počas svojej 20 ročnej praxe v rôznych národných aj nadnárodných spoločnostiach, kde zastrešovala kompletnú mzdovú a personálnu politiku spoločnosti, získala rozsiahle odborné skúsenosti v oblasti miezd a ľudských zdrojov.

Špecializuje sa na oblasť sociálneho zabezpečenia a pracovného práva. Vo svojej kariére sa Martina sústreďuje na poradenstvo v oblasti zamestnávania pre stredne veľké slovenské a nadnárodné spoločnosti.

Martina má cenné skúsenosti s implementáciou personálnych procesov a systémov, odmeňovaním a hodnotením zamestnancov, prípravou daňových priznaní a poskytovaním daňového poradenstva miestnym spoločnostiam činným v oblastí nehnuteľností, služieb, finančného a operačného lízingu, automobilového priemyslu atď.

Služby a odvetvia, v ktorých pôsobím

Vybrané články