• Home
  • Novinky
  • Preukazovanie plnenia povinného podielu zamestnávania…

Preukazovanie plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2023 - Elektronicky

Martina Švaňová | 8.2.2024 | Novinky

Pripomíname, že od 01.01.2023 nadobudla účinnosť novela zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorá priniesla zmenu v preukazovaní plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.

 

Počnúc rokom 2023 je zamestnávateľ povinný vyššie uvedenú povinnosť realizovať výlučne elektronicky a to priamo na portáli www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk .

V praxi to znamená, že zamestnávateľ je povinný Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2023 vrátane príloh ako aj príslušnú evidenciu zamestnancov so zdravotným postihnutím doručiť Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny elektronicky do 31.03.2024.

Chcem vedieť viac