Dotačný manažment

Dotačný manažment

Naši odborníci sú tu, aby vám pomohli získať finančné prostriedky pre váš projekt. Poskytujeme komplexnú podporu v procese získavania grantov, vrátane prípravy žiadosti, administratívnej koordinácie a priebežnej správy projektu.

Naše služby zahŕňajú:

Príprava žiadosti o grant

Naši špecialisti vytvárajú kvalitné žiadosti vrátane všetkých potrebných príloh, ako sú investičný plán, finančná analýza a časový harmonogram. Sme tu, aby sme vám pomohli prekonať byrokratické prekážky a zvýšili šance na úspech.

Administratívna komunikácia

Náš tím bude komunikovať s príslušnými orgánmi počas celého procesu, aby sme zabezpečili plynulý priebeh schvaľovania žiadosti. Zameriavame sa na efektívnu administratívu, aby ste sa mohli sústrediť na samotný projekt.

Výber dodávateľa projektu

Pomôžeme vám pri príprave a sledovaní výberového konania na dodávateľa projektu. Sme vaším spoľahlivým partnerom v rozhodovacom procese.

Technické prílohy

Pripravíme všetky technické prílohy k žiadostiam, vrátane štúdie uskutočniteľnosti a analýzy nákladov a prínosov. Zabezpečíme, aby boli všetky dokumenty v súlade s požiadavkami grantových programov.

Štúdie uskutočniteľnosti

Vypracovanie kvalitnej štúdie uskutočniteľnosti je kľúčovým prvkom úspešného projektu. Poskytneme vám komplexné konzultácie, ktoré zahŕňajú konzultácie s trhom, mystery shopping a identifikáciu rizík a ich zmiernenie.

Analýzy nákladov a prínosov

Spoločne s vami prevedieme nefinančné prínosy projektov do finančného vyjadrenia. Pomôžeme vám zohľadniť aj spoločenské prínosy vášho projektu.

Grantový audit

Poskytneme vám objektívne hodnotenie vhodnosti a oprávnenosti vášho podniku pre konkrétne dotačné programy. Monitorujeme potenciálne dotačné príležitosti a poskytujeme jasné pravidlá a cenové podmienky spolupráce.