Finančná due diligence

Finančné due diligence

Pomáhame investorom robiť kvalifikované rozhodnutia. Prevedieme vás celým procesom akvizície od plánovania až po realizáciu. V rámci finančného due diligence preverujeme skutočnosti ovplyvňujúce kúpnu cenu transakcie a identifikujeme finančné, účtovné a daňové riziká spojené s predmetom akvizície.

Odsúhlasené postupy

Odsúhlasené postupy (AUP) sú typom zákazky, pri ktorej nezávislý audítor vykonáva špecifické postupy dohodnuté s klientom. Tieto postupy sú navrhnuté tak, aby spĺňali konkrétne potreby klienta a boli prispôsobené na riešenie konkrétnych problémových oblastí. Na základe vašej objednávky vykonáme vopred dohodnuté postupy a budeme vás informovať o výsledku. Našu prácu tak zameriame priamo na predmet vášho záujmu.

Špeciálne previerky (pri zmenách, zlúčeniach, previerky podľa akciového práva)

Analýza rizík sprenevery a podvodov

Audit podľa kapiálového trhu, ako sú previerky vyhliadok a správ o hospodárení