Ochrana údajov

  • Home
  • Ochrana údajov

Prehlásenie o ochrane súkromia

Spoločnosť Grant Thornton Slovensko rešpektuje vaše súkromie a zaväzuje sa, že vaše osobné údaje, ktoré získala prostredníctvom svojho online dátového systému, zabezpečí a nebude bez vášho súhlasu prenášať žiadnej tretej strane ani používať na iné účely. Keďže niektoré odkazy online dátového systému spoločnosti smerujú na externé webové stránky, ktoré priamo nesúvisia s našou spoločnosťou, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za ochranu údajov na týchto webových stránkach.

Spoločnosť Grant Thornton Slovensko sa zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie na zabezpečenie ochrany osobných údajov a súkromia používateľov svojich webových stránok.

Na to, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu k získaným osobným údajom, ich zverejneniu, strate presnosti a neúmyselnému používaniu, pracujeme v súlade s príslušnými technickými a organizačnými predpismi o ochrane údajov. Grant Thornton Slovensko nemôže vylúčiť možnosť zneužitia údajov, pretože internet zostáva nepredvídateľným médiom, a to aj napriek bezpečnostným opatreniam a bezpečným komunikačným protokolom.


GDPR podmienky

Týmto je firma Grant Thornton (ďalej GT SK) oprávnená spracúvať Vaše kontaktné údaje, vrátane osobných údajov (napr. meno, priezvisko, pozícia, e-mail a telefónne číslo) na účely obchodnej a marketingovej komunikácie GT SK (vrátane direct mailingových aktivít, týkajúcich sa služieb poskytovaných GT SK). GT SK a všetky pridružené a spriaznené osoby s GT SK môžu spracúvať Vaše údaje na obchodné a marketingové účely výlučne v súlade s podmienkami príslušných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a používanie údajov na účely marketingu, vrátane direct mailingových aktivít. Ste oprávnený kedykoľvek namietať uvedené spracúvanie údajov, a to e-mailovým (office@sk.gt.com) oznámením o námietke, doručeným GT SK, ako aj tieto údaje meniť a aktualizovať.

Na základe Vašej zaslanej námietky voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, sa osobné údaje už na také účely nesmú ďalej spracúvať.

Cookies a ich používanie na našich stránkach
Čo sú cookies?
Súbory cookie slúžia na ukladanie nastavení webových stránok. Webové stránky ukladajú súbory cookie na zariadeniach, ktoré používajú používatelia na prístup k internetu, aby ich identifikovali neskôr a uložili ich nastavenia.

Súbory cookie umožňujú webovým stránkam identifikovať zariadenia, ak ich používatelia už navštívili. Aplikácie na prípravu tak môžu používať súbory cookie na úpravu individuálnych nastavení. Ukladanie súborov cookie je regulované iba webovým prehliadačom, ktorý používateľ používa. Používateľ môže podľa potreby obmedziť alebo deaktivovať ukladanie súborov cookie.

Na čo slúžia súbory cookies?
Súbory cookie sú dôležité pri poskytovaní užívateľsky prívetivých služieb online; bez nich by najbežnejšie služby elektronického obchodu neboli možné. Súbory cookie umožňujú rýchlejšiu a jednoduchšiu interakciu medzi používateľmi internetu a webovými stránkami. Pomocou súborov cookie si môžu webové stránky uložiť predvoľby používateľov, takže je prehliadanie internetu efektívnejšie a príjemnejšie.

Existuje mnoho dôvodov na používanie súborov cookie. Používajú sa na ukladanie údajov o jednotlivých webových stránkach (podrobnosti o úpravách webových stránok), podpora poskytovania online služieb (napr. Webové obchody), pomoc pri zhromažďovaní štatistických údajov o používateľoch, ich návykoch, počte zobrazení strán atď. To znamená, že nám pomáhajú vyhodnotiť efektivitu našej webovej stránky.

Ďalšie informácie o odporúčanom a povolenom používaní súborov cookie na našej webovej stránke si prečítajte pokyny slovenského informačného dôstojníka na nasledujúcej stránke.

TABULKA

Súbory cookie používané našimi webovými stránkami nezhromažďujú osobné údaje, ktoré by umožnili identifikáciu osoby a nemôžu poškodiť váš počítač, tablet alebo smartphone. Súbory cookie podporujú fungovanie našich webových stránok a pomáhajú nám porozumieť, ktoré informácie sú pre používateľov najpraktickejšie.

Súhlas
Používaním tejto webovej stránky súhlasíte, že webová lokalita ukladá súbory cookie vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení.​

Správa a odstránenie súborov cookie

Ak chcete zmeniť spôsob používania súborov cookie vo svojom webovom prehliadači (vrátane ich zablokovania alebo odstránenia), môžete tak urobiť príslušnou zmenou jeho nastavení. Väčšina webových prehliadačov umožňuje používateľom prijímať alebo odmietať súbory cookie, prijímať iba určitý typ súborov cookie alebo upozorňovať na skutočnosť, že web chce ukladať súbory cookie. Môžete tiež jednoducho odstrániť súbory cookie uložené vo webovom prehliadači. Ak zmeníte alebo odstránite súbor webového prehliadača obsahujúci súbory cookie alebo zmeníte či inovujete samotný webový prehliadač, možno budete musieť znova zakázať súbory cookie. Spôsob, akým sú súbory cookie spravované alebo vymazané, sa v jednotlivých prehliadačoch líši. Ak potrebujete pomoc, vyhľadajte si ďalšie informácie v sekcii Pomocníka vášho webového prehliadača.

Ak chcete zakázať sledovanie prostredníctvom nástroja Google Analytics, kliknite tu.