Naši experti

Ladislav Nyéki Director, Audit Bratislava +421 2 59 300 452

Ladislav je vedúcim oddelenia auditu v spoločnosti Grant Thornton. Má skúsenosti v oblasti auditu, účtovníctva a súvisiaceho poradenstva. Zúčastňoval sa na auditoch ročných závierok podľa slovenského práva a podľa IFRS v stredne veľkých a veľkých podnikoch. 
Ladislav pracuje aj na projektoch due diligence pre viaceré nadnárodné spoločnosti so záujmom o investovanie v Slovenskej republike.

V roku 2004 Ladislav vyštudoval Fakultu financií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od roku 2011 je certifikovaným audítorom a získal licenciu Úradu pre dohľad nad výkonom auditu.