Naši experti

Peter Vlasatý Partner, Advisory Bratislava +421 918 642 217

Po absolvovaní štúdia na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici začal Peter pôsobiť ako profesionálny poradca pre mnohé významné tuzemské aj medzinárodné spoločnosti. 

Okrem vyše 14 ročných skúseností z oblasti poradenstva pôsobil Peter v predstavenstve Západoslovenskej energetiky, a.s. a taktiež ako poradca ministra hospodárstva SR.

Peter viedol počas svojej kariéry množstvo projektov zameraných hlavne na reorganizáciu a redizajn prevádzky a údržby, controlling a reštrukturalizáciu procesov a organizačného usporiadania a to najmä z oblasti energetických spoločností, poštových služieb a výroby.