Peter Vaško

MANAGER, ADVISORY

Peter Vaško vedie v Grant Thornton projekty v oblasti udržateľnosti, transakčného poradenstva a podnikových financií.

Svoju kariéru vo svete poradenstva začal v roku 2007 a odvtedy poskytuje klientom podporu v podnikaní. Petrova expertíza je najmä vo finančnom modelovaní, oceňovaní a cost-benefit analýzach a to najmä v odvetviach strojárstva, energetiky, zdravotníctva a hi-tech startupov.

V súčasnosti sa zameriava najmä na projekty v oblasti udržateľnosti, ako je napríklad stanovenie matice dvojitej významnosti, či príprava reportingu podľa CSRD, alebo posúdenie klimatických rizik.

Pred svojím pôsobením v poradenstve pracoval 7 rokov pre viacero významných slovenských a zahraničných finančných spoločností na pozícii investičný manažér. Počas svojej kariéry získal rozhľad a skúsenosti v celom spektre odvetví hospodárstva.

Medzi jeho referenčné projekty patrí štúdia realizovateľnosti komunálneho podniku hlavného mesta, transakčné poradenstvo pre investičný fond, príprava business model pre PPP väzenský projekt a štúdia realizovateľnosti revitalizácie mestskej nemocnice.

Peter vyštudoval finančný manažment na fakulte financií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vzdelanie si doplnil aj na Citibank School of Banking v New Yorku. Dohovorí sa anglicky a nemecky.