• Home
  • Novinky
  • Poradíme Vám, ako vo firme zapracovať princípy ESG a…

Poradíme Vám, ako vo firme zapracovať princípy ESG a udržateľnosti a získať náskok

Peter Vaško | 4.11.2021 | Novinky

Najväčšou udalosťou týchto dní je konferencia OSN o zmene klímy (COP) v Glasgowe, kde sa od 25-tisíc účastníkov z 200 krajín vrátane tvorcov politík, vyjednávačov, novinárov a lídrov podnikateľskej a politickej sféry očakávajú dohody o urýchlenom znižovaní emisií. Téma udržateľnej klímy sa však už dnes týka aj firiem. Nie je to len povinnosť, ktorá sa od roku 2023 bude týkať veľkých korporácií, ale najmä príležitosť odlíšiť sa už dnes od konkurencie a získať lepšiu pozíciu na trhu.

Green Deal: od povinnosti k príležitosti

Európska komisia je lídrom v opatreniach smerujúcich k trvalo udržateľnej ekonomike. Firiem sa týkajú viaceré nariadenia a štandardy vo vykazovaní, pričom smernica o podávaní správ o udržateľnosti podnikov (CRSD) sa bude od roku 2023 vzťahovať aj na veľké a kótované spoločnosti. Ďalšie regulácie pribudnú pre bankový sektor.

Téma udržateľnosti s celou sériou zmien vyplývajúcich zo záväzku dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050 (tzv. Green Deal) však neprináša len povinnosti, ale najmä príležitosť.  Firmy, ktoré už dnes rešpektujú ESG princípy (environmentálne a sociálne princípy, ako aj princíp udržateľného riadenia) vo svojej činnosti, vidia, že v dohľadnej budúcnosti budú mať napríklad jednoduchší prístup na finančné a kapitálové trhy. Tie, ktoré sú kótované na burze, už dnes pociťujú vyšší záujem investorov. A všetky firmy bez rozdielu začínajú od zákazníkov počúvať, že sa od nich prirodzene očakáva „zelený postoj“. Téma udržateľného fungovania je pre firmy už dnes jasnou príležitosťou.  Niet sa čo diviť, že lídri firiem všetkých veľkostí, segmentov a odvetví dnes hovoria o rastúcej snahe zaoberať sa udržateľnosťou nad rámec legislatívnych povinností.

Tri faktory, podľa ktorých odporúčame pristupovať k udržateľnosti vo firme

  • Hodnoty organizácie a vedenia: Je podstatné, aby ste sa zaoberali udržateľnosťou a investovali do nej z presvedčenia. Z celej firmy – od radového zamestnanca po vedenie – má byť na osobnej aj obchodnej úrovni cítiť presvedčenie, že je to správna vec. Pozitívny vplyv udržateľnosti má pôsobiť ako interná a externá demonštrácia ich základných hodnôt.
  • Aplikovanie predpisov na svoju firmu: “Veľké” firmy (ktoré spĺňajú 2 z 3 kritérií (tržby > 40 mil. EUR, celkové aktíva > 20 mil. EUR, viac ako 250 zamestnancov) budú povinné dodržiavať CRSD od roku 2023. Rovnaká povinnosť síce v strednodobom horizonte zvyšným firmám nehrozí, avšak kto sa bude riadiť pri vykazovaní rovnakými pravidlami a bude predkladať auditované údaje o udržateľnosti, získa rozhodne reputačný náskok. Okrem toho, veľké firmy sa v rámci svojej stratégie udržateľnosti budú pýtať na tieto aspekty aj celého svojho dodávateľského reťazca, čo je ďalšie plus pre firmy aktívne v oblasti udržateľnosti.
  • Konkurenčná výhoda (využitie príležitosti): Vidíme, že firmy, ktoré prejavujú záujem o znižovanie svojej environmentálnej stopy, získavajú pozitívne reputačné výhody u zákazníkov, dodávateľov, bánk, investorov a tiež u zamestnancov. Pri konkurencii na pracovnom trhu si ľudia vyberajú aj podľa toho, ktorá firma to s udržateľnosťou myslí vážne. Nehovoriac o tom, že opatrenia podporujúce udržateľnosť zlepšujú peňažné toky napríklad znížením vstupov zdrojov (voda, energia, odpadové služby) a znížením prevádzkových nákladov. Na strane dopytu existuje príležitosť ponúknuť inovácie v oblasti “zelených” výrobkov a služieb. Aj keď to nemusí byť primárna hnacia sila, marketing a reklama v kombinácii s opatreniami v oblasti udržateľnosti môžu pomôcť posilňovať pozíciu značky a podiel na trhu.

Naše služby: ESG Poradenstvo

Toto sú hlavné spôsoby, ako udržateľnosť začleniť do života firmy

  1. Prvým spôsobom implementácie udržateľnosti je Dodržiavanie pravidiel (compliance) ana základe toho pozitívna komunikácia vlastných ESG aktivít. Ak firma dodržiava všetky predpisy a takpovediac „nemá žiadnych kostlivcov v skrini“, môže naplno rozvinúť komunikáciu o vlastných aktivitách smerujúcich k udržateľnosti. Kľúčovú rolu v komunikácii vlastných úspechov v oblasti udržateľnosti hrá PR a marketing. Medzi dôležité nástroje bezpochyby patrí komunikačná stratégia ESG, vykazovanie KPIs v oblasti ESG, vlastný systém hodnotenia ESG, odpredaj aktív nepriaznivých pre ESG a aktivity priaznivé pre ESG v non-core biznise.
  2. Ďalším možným spôsobom pri začleňovaní udržateľnosti do DNA firmy je Riadenie ESG rizík. Cieľom je predovšetkým eliminovať a mitigovať ESG riziká, a to najmä riziko zmeny klímy na podnikanie spoločnosti a riziko zvýšených nákladov na financovanie a pod. Aktívne riadenie rizík aj v oblasti ESG zmierňuje negatívne dopady rizík na činnosť firmy. Dôležitá je aj kvantifikácia dopadu týchto rizík a zmien na finančný plán a finančné zdroje spoločnosti. Téma udržateľnosti by mala byť podchytená risk manažérom spoločnosti a implementácia by sa mala prebiehať prostredníctvom úpravy obchodných a prevádzkových procesov s cieľom predchádzať rizikám v prevádzke spoločnosti a dodávateľskom reťazci.
  3. Tretím možným princípom je Tvorba hodnoty cez udržateľnosť. Týmto spôsobom firma smeruje k cieľom udržateľnosti cez vlastné udržateľné produkty a služby. Stratégia spoločnosti je upravená tak, aby boli uprednostňované projekty s pozitívnym vplyvom na ESG a investície do udržateľných obchodných operácií. Takáto stratégia môže viesť k zmene štruktúry produktov, prípadne ku komplexnej zmene podnikania spoločnosti (príklad: Nokia začínala ako výroba papiera a cez pneumatiky a mobilné telefóny sa prepracovala k sieťovým komponentom). Podstatné je, že agenda udržateľnosti je zastrešená priamo v top manažmente spoločnosti a prikladá sa jej vysoká dôležitosť.

Ak to zhrnieme, regulácia v oblasti udržateľnosti bude bezpochyby rozsiahla a firmy ju budú musieť dodržiavať. Pre aktívne firmy je však udržateľnosť príležitosťou už dnes, ako získať „body naviac“ a zvýšiť svoj podnikateľský úspech. Dodržiavanie predpisov v oblasti udržateľnosti je len prostriedkom. Cieľ je ísť za túto métu, čiže doslova “Beyond Compliance”.