Jana Kyselová

DIRECTOR, PAYROLL AND HR SERVICES

Jana pracuje v spoločnosti Grant Thornton od roku 2006 a je riaditeľkou oddelenia mzdovej učtárne.

Jana ako certifikovaný daňový poradca má odborné skúsenosti v oblasti daní, zákonníka práce, sociálneho zabezpečenia, ako aj skúsenosti v účtovníctve. Zameriava sa hlavne na poskytovanie služieb GMS. Je zodpovedná za prípravu daňových priznaní fyzických osôb, riešenia otázok týkajúcich sa miestneho a medzinárodného sociálneho zabezpečenia, ako aj právnych otázok súvisiacich so slovenským pracovným právom vrátane ďalších súvisiacich predpisov.

Jana sa vo svojej kariére sústreďuje na poradenstvo pre veľkých a stredných slovenských a medzinárodných klientov o daňových otázkach súvisiacich s prijímaním, vysielaním a zdanením zamestnancov na Slovensku a v iných krajinách. Jana má skúseností s prípravou daňových priznaní k dani z príjmu právnických a fyzických osôb a s daňovým poradenstvom pre veľké spoločnosti vykonávajúce činnosť v oblasti nehnuteľností, finančného sektora, automobilového priemyslu, logistiky, výroby a chemického priemyslu.

Jana je absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave. Od roku 2007 je členkou Slovenskej komory daňových poradcov. Od júna 2011 je registrovanou daňovou poradkyňou. Absolvovala rôzne slovenské a medzinárodné kurzy zamerané na daňovú problematiku.