NEWSFLASH

Darujte 2% z vašich daní

Barbora Palenikova

Poukázanie podielu 2 % (resp. 3 %) zaplatenej dane za rok 2023

 

Ak uvažujete o poukázaní podielu z vašich zaplatených daní, pripomíname nasledovné:

 

1. Ak ste požiadali vášho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, tak v žiadosti ste mali uviesť, že žiadate o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona o dani z príjmov. Následne toto potvrdenie priložíte k Vyhláseniu o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a podáte príslušnému správcovi dane v lehote do 30.04.2024.

2. Ak si budete podávať Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2023, tak od zamestnávateľa nežiadate žiadne Potvrdenie o zaplatení dane, ale poukázanie podielu vykonáte vyplnením údajov v Daňovom priznaní (typ A) – VIII. Oddiel alebo v Daňovom priznaní (typ B) – XII. Oddiel.

3. V prípade poukázania 3 % je potrebné priložiť k Vyhláseniu alebo Daňovému priznaniu aj potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti v rozsahu najmenej 40 hodín.

4. Nezabudnite vždy overiť, či vami vybraný prijímateľ podielu zaplatenej dane je zapísaný v Zozname prijímateľov pre rok 2024 (!pozor nie pre rok 2023!).

 

Chcem vedieť viac