Naši experti

Ladislav Kmenta Manager, Audit Bratislava + 421 2 59 300 447

Ladislav pracuje ako audítor na oddelení auditu v Grant Thornton Audit, s.r.o. Oddelenie auditu vykonáva približne 80 auditov ročne, všetky v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami a približne 40 vrátane transformácie podľa nemeckého alebo rakúskeho práva, IFRS a US GAAP.

Ladislavovo súčasné portfólio klientov zahŕňa široké spektrum rôznych odvetví. Vo svojej kariére sa Ladislav zameriava na audit obchodných a výrobných spoločností a neziskových organizácií, ako aj na prevody finančných výkazov podľa IFRS.

Ladislav ukončil Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Fakultu hospodárskej informatiky a je zapísaný v zozname audítorov Slovenskej komory audítorov.