Sandra Kušniarová

MANAGER, AUDIT

Sandra pracuje ako audítor na oddelení auditu v Grant Thornton Audit, s.r.o. Oddelenie auditu vykonáva približne 80 auditov ročne, všetky v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami a približne 40 vrátane transformácie podľa nemeckého alebo rakúskeho práva, IFRS a US GAAP.

Sandrino súčasné portfólio klientov zahŕňa široké spektrum rôznych odvetví. Vo svojej kariére sa Sandra zameriava na audit obchodných a výrobných spoločností a neziskových organizácií, ako aj na prevody finančných výkazov podľa IFRS.

Sandra ukončila Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Fakultu hospodárskej informatiky a je zapísaná v zozname audítorov Slovenskej komory audítorov.

Služby a odvetvia, v ktorých pôsobím