Jednoduché, kvalitné a efektívne riešenia

Spolu so zmenami a vývojom požiadaviek občanov a spoločností rastú nároky na verejnú správu. Úspech verejného sektora na všetkých úrovniach – od miestnych samospráv, cez orgány štátnej správy na úrovni obcí a krajov, až po subjekty štátnej správy na centrálnej úrovni – je posudzovaný podľa toho, ako dokáže intenzívne hľadať a realizovať jednotlivé kroky zvyšujúce jej kvalitu, efektívnosť a výkonnosť, a to aj v súčasnej situácii, pre ktorú je typický obmedzený objem zdrojov vo verejných rozpočtoch.

Grant Thornton si uvedomuje, že verejný sektor musí predovšetkým efektívne a rýchlo reagovať na spoločenský, ekonomický a technický vývoj v celej našej spoločnosti, a ponúka verejnej správe jednoduché, kvalitné a hlavne efektívne riešenia ušité na mieru konkrétnym potrebám. Vďaka našim skúsenostiam dokážeme pomôcť pri riešení najrôznejších situácií a projektov pre verejné inštitúcie, miestne a krajské samosprávy, ako aj pre orgány štátnej správy na všetkých úrovniach vrátane centrálnej. 
 

Partner, Advisory Peter Vlasatý Kontaktirajte nas