Normy a predpisy ako výzva pre podnikateľov

Odvetvie energie a životného prostredia je z hospodárskeho hľadiska jeden z najdôležitejších sektorov v Európe. Národná a medzinárodná politika vydáva množstvo predpisov k energiám a životnému prostrediu, ktoré musia spoločnosti implementovať. Na jednej strane je cieľom implementovať súčasné nariadenia v súlade s firemnou politikou priaznivou pre klímu, na druhej strane stojí snaha dlhodobo si udržať konkurencieschopnosť.

Pre mnohé spoločnosti sú ekonomické neistoty a čoraz komplexnejšie normy a predpisy ťažko zvládnuteľné. Preto je potrebné myslieť na požiadavky aj pri navrhovaní efektívnej stratégie.

Grant Thornton sa špecializuje na energetický sektor a poskytuje starostlivosť rôznym spoločnostiam v oblasti obnoviteľných zdrojov. Naši experti tiež ponúkajú cezhraničné riešenia, ktoré sú zladené s cieľmi spoločnosti.

Partner, Advisory Peter Vlasatý Kontaktirajte nas