Presvedčte sa o našich znalostiach odvetvia

Pevné zdravie až do vysokého veku je dôležitou potrebou ľudí. Ďalší rozvoj zdravotnej starostlivosti intenzívne zamestnáva politikov, spoločnosti aj vedcov. Dodatočné zdravotnícke služby financované súkromníkmi sú stále atraktívnejšie a žiada si ich stúpajúci počet ľudí.

Grant Thornton poskytuje mnohým firmám vo farmaceutickom odvetví starostlivosť v daňových otázkach, v oblasti auditu, podnikateľského poradenstva aj outsourcingu finančného a mzdového účtovníctva.
 

Partner, Audit and Advisory Filip Tichý Kontaktirajte nas