Komplexné poradenstvo šité na mieru

V oblasti daňového poradenstva ponúka Grant Thornton širokú paletu služieb, ktoré zohľadňujú konkrétne potreby a požiadavky našich klientov.

Našich klientov podporujeme pri strategickom domácom aj cezhraničnom daňovom plánovaní. Takisto zabezpečujeme bežné poradenstvo a zastupovanie pred finančnými úradmi. Ďalej vieme poradiť pri zakladaní spoločnosti a výbere vhodnej právnej formy v strednej a východnej Európe, ako aj pri podnikových reorganizáciách a akvizíciách. Neustále analyzujeme zákonné zmeny a ich prípadný vplyv a našim klientom proaktívne prinášame možnosti daňovej optimalizácie na základe zmien. Našou úlohou je ponúkať vám riešenia šité na mieru, ktoré v súlade so zákonmi minimalizujú negatívny vplyv na váš podnik.

Pre našich klientov pripravujeme daňové priznania a dokumentáciu k transferovému oceňovaniu. Zároveň ich zastupujeme pri riadnych a odvolacích daňových konaniach vrátane konaní na súdoch.

Služby

 • Národné a medzinárodné daňové plánovanie, daňové optimalizácie
 • Zostavovanie daňových priznaní, kontrola platobných výmerov
 • Podpora pri tvorbe dokumentácie k transferovému oceňovaniu
 • Zastupovanie pred finančnými úradmi vrátane daňových kontrol a miestnych zisťovaní
 • Pomoc pri konkrétnych otázkach z oblasti daní
 • Poradenstvo súvisiace s podnikovými reorganizáciami a akvizíciami
 • Poradenstvo pri daňových konaniach na súdoch
 • Vypracovanie opravných prostriedkov
 • Daňová due diligence
 • Školenia v oblastí zdaňovania
 • Informovanie o relevantných zmenách a Newsletter s ich analýzou
Partner, Financial Services - Tax Silvia Hallová

Bratislava

Kontaktirajte nas