Náš rozhľad prináša výhody

Dobré podnikateľské rozhodnutia musia byť orientované na budúcnosť a predchádza im rozsiahle plánovanie. Grant Thornton sprevádza svojich klientov ako spoľahlivý partner od prvotnej myšlienky až po realizáciu doma aj v zahraničí. Identifikujeme faktory nevyhnutné pre úspech, odhaľujeme možnosti optimalizácie a ponúkame konkrétne realizovateľné riešenia.

Základné podnikateľské rozhodnutia vyžadujú presné plánovanie. Úspešná optimalizácia podniku vyžaduje nástroje a stratégiu, ktorá zohľadňuje všetky stránky podniku.

Grant Thornton sa vyznačuje predovšetkým kvalitou poradenstva v špecifických otázkach. Táto kvalita je zabezpečená vysokým stupňom špecializácie, odbornou kvalifikáciou našich pracovníkov a ich neustálym vzdelávaním.

Služby

  • Interný audit
  • Podnikové poradenstvo
  • Transakčné služby
  • Služby na riadenie podnikateľského rizika
  • Oceňovanie
Partner, Advisory Peter Vlasatý

Bratislava

Kontaktirajte nas
Partner, Audit and Advisory Filip Tichý

Bratislava

Kontaktirajte nas