Pozitívny vývoj pretrváva

Pozitívny trend v oblasti nehnuteľností a stavebníctva pretrváva. Súčasná nízka úroveň úrokov v oblasti nehnuteľností a stavebného priemyslu umožňuje neustály rozvoj tohto odvetvia. Ceny nehnuteľností, predovšetkým vo vyhľadávaných lokalitách a regiónoch, naďalej rastú.

Grant Thornton sa môže odvolať na dlhoročnú expertízu odvetvia v nehnuteľnostiach a stavebnom priemysle. Našim klientom pomáhame zvoliť vhodnú finančnú stratégiu a minimalizovať prípadné riziká.
 

Partner, Financial Services - Tax Silvia Hallová Kontaktirajte nas