Účtovníctvo

Účtovníctvo s presnou výpovednou hodnotou je nevyhnutné pre riadenie spoločnosti. Našim klientom zabezpečujeme komplexné vedenie finančného účtovníctva, kontrolu a overenie správnosti účtovných záznamov a prípravu mesačných  reportov. Prispôsobujeme sa pri tom konkrétnym požiadavkám klienta ohľadom účtovníctva a reportingu. Pre zahraničný manažment a pracovníkov poskytujeme výstupy okrem slovenčiny aj v angličtine alebo nemčine.

Ročná účtovná závierka a konsolidácia

Na základe dodaných podkladov Grant Thornton zostaví ročnú účtovnú závierku a vypracuje štatutárne výkazy a reporty (daňové priznanie, zverejnenie účtovnej závierky atď.).

Zabezpečujeme tiež poradenstvo pri transformácii účtovnej závierky zostavenej podľa slovenských právnych predpisov na účtovnú závierku zostavenú podľa medzinárodných účtovných štandardov (podľa IFRS alebo US-GAAP) na účely konsolidácie.

Služby

  • Komplexné vedenie účtovníctva a automatické spracovanie dát a účtovných dokladov
  • Účtovanie v cloude vrátane spracovania schválení pre došlé faktúry
  • Pravidelný reporting a analýzy finančnej situácie spoločnosti
  • Zostavenie ročnej účtovnej závierky, asistencia pri audite a   vypracovanie výročnej správy
  • Príprava všetkých daňových priznaní v mene spoločnosti
  • Zastupovanie v komunikácii s daňovým úradom a s ostatnými inštitúciami

 

Partner, Financial Services - Accounting Martina Hodoňová

Bratislava

Kontaktirajte nas