Preprava: príležitosti a problémy bok po boku

Sektor prepravy a logistiky musí v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe zvládnuť enormné výzvy. Spoločnosti musia obstáť v silnom konkurenčnom boji. Narastajúce ceny energií a tovaru, a z toho vyplývajúce klesajúce marže, často spôsobujú podnikateľom problémy. Pri medzinárodnej činnosti sa k tomu často pridávajú rozdielne nariadenia v oblastí daní a cla.

Doprava a logistika v sebe však skrýva aj obrovský potenciál pozitívnej dynamiky. Nové obchodné línie, špecializácie a optimalizácia procesov vytvárajú príležitosti pre udržateľný rast a vyššie príjmy.

Naši experti zo spoločnosti Grant Thornton majú dlhoročné skúsenosti s odvetvím prepravy a logistiky, predovšetkým v krajinách CEE. Vytvárame individuálne stratégie a riešenia na optimalizáciu ziskov. Grant Thornton ponúka rozsiahle spektrum služieb z oblastí daňového poradenstva, auditu, outsourcingu, podnikového poradenstva a financií.

Director, Audit Ladislav Nyéki Kontaktirajte nas