Audit závierky ako istota a pridaná hodnota pre firmy

Audit účtovných závierok neodmysliteľne patrí k nášmu vysoko rozvinutému ekonomickému systému. Grant Thornton dbá na dodržiavanie obchodných a účtovných predpisov a tým zvyšuje dôveryhodnosť majetkovej a výnosovej situácie vášho podniku.

Naším cieľom je vytvoriť pre vás pridanú hodnotu. Ako váš partner preveríme, ako je možné zlepšiť váš účtovný interný kontrolný systém a interné procesy, a spoločne s vami stanovíme možnosti optimalizácie.

Naše služby

  • Povinné a dobrovoľné audity ročných účtovných a koncernových závierok
  • Audit neziskových organizácií a nadácií
  • Due diligence
  • Audit podľa práva kapitálového trhu, ako sú previerky vyhliadok a správ o hospodárení
  • Kontroly na vysokej úrovni
  • Odsúhlasené postupy
  • Špeciálne previerky (pri zmenách, zlúčeniach, previerky podľa akciového práva atď.)
  • Vyhotovenie a kontrola finančných analýz
  • Analýza rizík sprenevery a podvodov
Partner, Audit and Advisory Filip Tichý

Bratislava

Kontaktirajte nas