• Novinky
  • Služby
  • Odvetvia
  • Kariéra
  • Naši experti
  • Academy
  • O nás

Vznikli sme v roku 1991 a v roku 1999 sme sa pripojili sa sieti spoločností Grant Thornton. Vybudovali sme si silnú pozíciu na slovenskom trhu v oblasti auditu, daní, poradenstva, účtovných a outsourcingových služieb pre rôznych  klientov z verejného aj súkromného sektora. Našimi zákazníkmi sú stredné a veľké medzinárodné spoločnosti, pričom mnohé majú rakúske alebo nemecké korene.

Grant Thornton Slovensko pozostáva z troch spoločností:

• Grant Thornton Audit, s.r.o. – audit účtovných závierok
• Grant Thornton Consulting, k.s. – daňové poradenstvo, finančné a mzdové účtovníctvo
• Grant Thornton Advisory s.r.o. – manažment a transakčné poradenstvo, oceňovanie

Vyše 65 profesionálov v našej bratislavskej kancelárii poskytuje služby viac než 700 klientom zo súkromného a verejného sektora, z ktorých mnoho patrí do rebríčka TOP 100 slovenských spoločností.

Grant Thornton Slovensko je členom Slovenskej komory audítorov, Slovenskej komory daňových poradcov, Britskej obchodnej komory, Americkej obchodnej komory, Slovensko-nemeckej obchodnej komory a Slovensko-rakúskej obchodnej komory.

Grant Thornton Audit, s.r.o.

Grant Thornton Audit, s.r.o. poskytuje forenzné a audítorské služby verejným aj súkromným spoločnostiam. Okrem toho Grant Thornton Audit aj vykonáva kontrolu transakcií poskytovaním finančných due diligence služieb.

Grant Thornton Consulting, k.s.

Grant Thornton Consulting poskytuje služby v oblasti daňového poradenstva, finančného a mzdového účtovníctva.

Grant Thornton Advisory s.r.o.

Grant Thornton Advisory s.r.o. poskytuje služby v oblasti manažérskeho a transakčného poradenstva aj oceňovania. Spoločnosť sa pripojila ku skupine Grant Thornton v roku 2011 a úzko spolupracuje s pobočkou v Prahe.

Grant Thornton International

Grant Thornton poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daňového poradenstva, účtovníctva, správy miezd, ako aj manažmentového a transakčného poradenstva. Keďže sme celosvetová organizácia s výnosom vyše 7 miliárd dolárov a členskými firmami vo viac ako 145 krajinách, máme možnosti na riešenie vašich meniacich sa potrieb s prehľadom a pružnosťou, ktorá vám pomôže zostať o krok vpred. Naša značka je uznávaná a rešpektovaná po celom svete. Sme jednou z najväčších globálnych účtovných organizácií, ktoré uznali kapitálové trhy, regulátori a medzinárodné orgány stanovujúce štandardy na celom svete.

Našim cieľom je byť prvou voľbou našich klientov, keď potrebujú konzultáciu. Chceme, aby bol Grant Thornton č. 1 v regióne.