Neustále zmeny ako mimoriadna výzva

Odvetvie financií so všetkými svojimi oblasťami stálo v uplynulých rokoch pred veľkou výzvou. Aj v budúcnosti sa budú musieť banky, finančné inštitúcie a poisťovne pod vplyvom ekonomickej situácie a množstva nariadení prispôsobovať neustále sa meniacim okolnostiam a presadzovať sa v rámci konkurencie.

Grant Thornton poskytuje poradenstvo a starostlivosť finančným inštitúciám pri domácich a cezhraničných daňových témach.
 

Partner, Financial Services - Tax Silvia Hallová Kontaktirajte nas