Naši experti

Lucia Ingrová Head of Human Resources Bratislava +421 2 59 300 413

Lucia vyštudovala na Univerzite Komenského nemecký jazyk a psychológiu a od roku 2008 pôsobí v spoločnosti Grant Thornton. Svoje skúsenosti neustále zdokonaľuje na medzinárodných marketingových a HR konferenciách.

Je skúseným manažérom, zodpovedná za HR a office management. Má skúsenosti vo všetkých back-officových činnostiach a niekoľko rokov sa venovala marketingu. Medzi jej skúsenosti patrí najmä zavádzanie a optimalizácia interných procesov, plynulo komunikuje v nemeckom a anglickom jazyku.  

Lucia riadi výberové procesy a interné HR v Grant Thornton Slovensko a zároveň je v jej kompetencii organizácia a riadenie interných procesov celej spoločnosti.