Naši experti

Vladimír Kovár Director, Financial Services - Tax Bratislava +421 2 59 300 461

Pred nástupom do Grant Thornton pracoval Vladimír v daňovom tíme spoločnosti patriacej do Veľkej štvorky.  Vladimír sa počas svojej kariéry zameriaval na poskytovanie poradenstva veľkým a stredným slovenským a nadnárodným klientom v daňových otázkach súvisiacich s ich investíciami a transakciami na Slovensku, ako aj pri riešení cezhraničných otázok.  

Vladimír má skúsenosti s poskytovaním daňových poradenských služieb klientom v automobilovom priemysle, maloobchode, v sektore IT, v oblasti obchodovania s nehnuteľnosťami, zdravotného poistenia, ako aj v potravinárskom a stavebnom priemysle. 

V roku 2005 Vladimír ukončil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského a v roku 2008 promoval na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity. Od roku 2008 je členom Slovenskej komory daňových poradcov. Od januára 2013 je registrovaným daňovým poradcom.