Wilfried Serles

MANAGING PARTNER

Wilfried dosiahol právnické vzdelanie na Univerzite v Grazi. V roku 1992 sa stal certifikovaným daňovým poradcom. Má rozsiahle skúsenosti v poradenstve pre medzinárodné stredne veľké a veľké podniky. Je známy svojimi odbornými znalosťami v daňovom a podnikovom práve.

Špecializuje sa na poradenstvo pre medzinárodné spoločnosti. Je managing partnerom spoločnosti Grant Thornton Slovakia. Pôsobil ako člen viedenskej mestskej rady od roku 1991 do roku 2005, navyše je členom predstavenstva viacerých súkromných nadácií. Často prednáša v zahraničných obchodných komorách na Slovensku. Témy, ktorým sa venuje, zahŕňajú najmä aktuálne zmeny v zákonoch o DPH, transferové oceňovanie a cezhraničné transakcie.

Wilfried dosiahol právnické vzdelanie na Univerzite v Grazi. V roku 1992 sa stal certifikovaným daňovým poradcom. Má rozsiahle skúsenosti v poradenstve pre medzinárodné stredne veľké a veľké podniky. Je známy svojimi odbornými znalosťami v daňovom a podnikovom práve.

Špecializuje sa na poradenstvo pre medzinárodné spoločnosti. Je managing partnerom spoločnosti Grant Thornton Slovakia. Pôsobil ako člen viedenskej mestskej rady od roku 1991 do roku 2005, navyše je členom predstavenstva viacerých súkromných nadácií. Často prednáša v zahraničných obchodných komorách na Slovensku. Témy, ktorým sa venuje, zahŕňajú najmä aktuálne zmeny v zákonoch o DPH, transferové oceňovanie a cezhraničné transakcie.

Služby a odvetvia, v ktorých pôsobím

Vybrané články

Wilfried Serles | 24.3.2020 | Novinky

Kurzarbeit