Komentár

Kurzarbeit

Barbora Palenikova

Kurzarbeit je kľúčové opatrenie, bez neho hrozia tisícky nezamestnaných a stovky skrachovaných firiem

Rakúsky expert a managing partner poradenskej spoločnosti Grant Thornton Wilfried Serles podporuje rozšírenie opatrení na podporu firiem o tzv. Kurzarbeit. „Pevne verím, že v zozname nových opatrení, o ktorých diskutuje nová vláda Igora Matoviča, bude mať miesto aj tzv. Kurzarbeit. Kurzarbeit je jediné opatrenie, ktoré dokáže dočasne odbremeniť ekonomiku a  zachovať pracovné miesta. Ide o férové sociálne opatrenie, ktoré dokáže zabezpečiť, aby sa koronavírus nezmenil zo zdravotnej na sociálnu epidémiu s tisíckami nezamestnaných. Takýto vývoj by mohol byť pre štát smrteľný.“

Kurzarbeit dokáže dočasne odbremeniť ekonomiku a zároveň zachovať pracovné miesta

Firmy v dôsledku prepadu objednávok a prerušovania činnosti potrebujú v prvom kroku zlepšiť cashflow. Pomoc v tomto smere predstavuje už schválený odklad daňových a odvodových povinností a ďalšie opatrenia, ktoré pripravuje nová vláda.

V najbližších mesiacoch však pre firmy bude najzásadnejšie udržať si zaškolených zamestnancov v čase, kedy budú mať obmedzenú alebo zastavenú výrobu. Prípadné masové prepúšťanie by totiž mohlo firmy dostať definitívne na kolená a vyvolať dlhú krízu slovenskej ekonomiky. Najefektívnejším riešením na tento problém, ktoré sa viackrát osvedčilo v Rakúsku a Nemecku, je tzv. Kurzarbeit, počas ktorej zamestnanci dostávajú svoj plat takmer v plnej výške.

„Kurzarbeit je riešením, ktoré firmám umožňuje udržať zamestnancov, pričom títo pocítia len minimálne zníženie platu. Tým, že štát prevezme na seba osobné náklady, umožní firmám prežiť. A v momente, keď sa situácia zlepší, budú firmy pripravené obnoviť výrobu a služby a pomôcť ekonomike. Kurzarbeit dokáže dočasne odbremeniť ekonomiku a  zachovať pracovné miesta,“ vysvetľuje Wilfried Serles.

 

 

Čo je Kurzarbeit

Kurzarbeit znamená, že zamestnanci pracujú kratšie a výpadok príjmu im nahradí štát. Zamestnávateľ sa za to, že štát prevezme jeho náklady, zaviaže neprepúšťať. Je to efektívny nástroj, ktorý napríklad Nemecko využilo v rokoch 2012/13 a 2019 pri následkoch finančnej krízy a v prípade, keď odvetvie smerovalo do recesie.

V súčasnej situácii sa ako najvhodnejší javí model, kedy úhradu znížených platov na sebe preberá štát prostredníctvom Úradov práce. Kratší pracovný úväzok by mohla využiť každá firma, ktorá je nútená znižovať objem výroby alebo služieb či kompletne zastavuje svoju činnosť. Počas tejto doby sa pracovné úväzky plošne skrátia, zamestnanci si však zachovajú zamestnanie a môžu sa vrátiť do výroby okamžite, ako to bude možné.

Ako funguje Kurzarbeit aktuálne v Rakúsku

V Rakúsku v súvislosti s koronavírusom zaviedli nasledujúce opatrenia:

 • počas najbližších 6 týždňov môžu firmy požiadať o rozšírený program Kurzarbeit
 • dohoda s odbormi vo firme, resp. s jednotlivými zamestnancami, ak vo firme nepôsobí odborová organizácia (dohoda definuje trvanie, rozsah redukcie pracovného času) sa predkladá na podpis sektorovým odborom; tieto sú viazané podpísať dohodu do 48 hodín
 • pred odsúhlasením dohody odbormi musí firma vyriešiť saldo plateného voľna a dovoleniek z predchádzajúcich rokov
 • následne firma žiada o príspevok na Kurzarbeit
 • aktuálne je štandardná doba Kurzarbeit 3 mesiace s možným predĺžením
 • rozsah Kurzarbeit je možné rozšíriť až na 100 % platu zamestnanca
 • počas celej doby trvania Kurzarbeit sa firmy zaväzujú pracovať aspoň v rozsahu 10 % (túto prácu platí výhradne firma ako alikvótnu časť platu)
 • miera náhrady príjmu:
  • 80% čistého príjmu ak mal zamestnanec pred režimom Kurzarbeit hrubý plat presahujúci  2 685 €
  • 85% čistého príjmu ak mal zamestnanec pred režimom Kurzarbeit hrubý plat medzi 1 700 a 2 685 €
  • 90% čistého príjmu ak mal zamestnanec pred režimom Kurzarbeit hrubý plat do 1 700 €
 • firma sa zaväzuje udržať zamestnanosť všetkých nielen počas režimu Kurzarbeit, ale ešte mesiac po skončení tohto režimu