Silvia Hallová

PARTNER, TAX

Silvia je partnerkou na daňovom oddelení spoločnosti Grant Thornton Slovensko. Pred príchodom do spoločnosti Grant Thornton pracovala pre ďalšie firmy poskytujúce daňové poradenstvo vrátane spoločnosti z BIG4. Silvia má množstvo skúseností v oblasti daňového poradenstva, štruktúrovania a poradenstva zahraničným klientom pri ich akvizíciách na Slovensku.

Silvia bola tiež vyslaná do kompetenčného centra medzinárodného daňového práva v Norimbergu, kde poskytovala daňové poradenstvo rôznym medzinárodným klientom. Silvia poskytuje široký rozsah služieb v oblasti daňového poradenstva vrátane zdaňovania cezhraničných transakcií, due diligence, podnikových reorganizácií a daňového plánovania. Jej klienti sú rôzne domáce aj medzinárodné spoločnosti v rôznych odvetviach. Silvia sa špecializuje na daňové poradenstvo pre spoločnosti pôsobiace vo finančnom sektore. Na predchádzajúcej pozícii v spoločnosti BIG4 bola vedúcou daňového poradenstva pre klientov z odvetvia finančných služieb.

Silvia je licencovaný daňový poradca. Absolvovala dvojročné štúdium (LL.M.) medzinárodného práva na Univerzite ekonomiky a podnikania vo Viedni. Okrem toho má kvalifikáciu IFRS a hovorí plynule anglicky a nemecky. Silvia je tiež členkou Metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb pri Slovenskej komore daňových poradcov a zástupca Slovenskej komory daňových poradcov v Európskom združení daňových poradcov pre priame dane v Bruseli. Je tiež členom dozornej rady Slovenskej komory daňových poradcov.

Služby a odvetvia, v ktorých pôsobím