Naši experti

Peter Horovčák Director, Advisory Bratislava +421 0907 890 847

Peter Horovčák je riaditeľ v bratislavskej kancelárii  Grant Thornton Advisory.

Pred nástupom do spoločnosti Grant Thornton Peter pracoval pre iné spoločnosti poskytujúce poradenské služby v oblasti podnikania a IT, vrátane spoločností BIG4. 

Peter má rozsiahle skúsenosti s poradenstvom, rozvojom podnikania, vedením a riadením ľudí, zriadením a riadením projektovej kancelárie, riadením kvality a ďalšími manažérskymi činnosťami, ktoré získal pri realizácii projektov a poskytovaní služieb pre lokálnych aj medzinárodných klientov v nasledujúcich oblastiach: finančná transformácia, reorganizácia a redizajn spoločnosti/procesov, controlling, reengineering, riadenie projektov/programov.

Peter sa špecializuje na poskytovanie podnikateľského poradenstva predovšetkým v oblasti financií a telekomunikácií. Okrem toho má rozsiahle skúsenosti s rozvojom podnikania a realizáciou projektov v automobilovom, verejnom a energetickom priemysle.

Peter získal magisterský titul na Univerzite Komenského v Bratislave (ukončil štúdium v roku 1998) a titul MBA v odbore medzinárodný manažment na Univerzite ESCP-EAP v Berlíne (ukončil štúdium v roku 2000). Peter je certifikovaný projektový manažér (certifikát PRINCE 2 - foundation).