Peter Horovčák

DIRECTOR, ADVISORY

Peter Horovčák je od roku 2022 hybnou silou na pozícii riaditeľa spoločnosti Grant Thornton Slovakia a vnáša do nej dynamické skúsenosti v oblasti poradenstva, rozvoja podnikania, vedenia a riadenia projektov. Jeho pôsobenie je symfóniou úspechu, ktorá sa vyznačuje tým, že s precíznosťou realizuje projekty pre medzinárodných klientov.

V spoločnosti Grant Thornton Slovakia sa Peter v súčasnosti zameriava na ochranu osobných údajov. Je zástancom implementácie najmodernejších technologických riešení pre správu osobných údajov, pričom zabezpečuje prísne dodržiavanie platných pravidiel a predpisov. Jeho portfólio projektov zahŕňa posilnenie opatrení na ochranu osobných údajov a bezproblémovú integráciu zásad ochrany údajov do obchodných procesov.

Petrov všestranný súbor zručností zahŕňa finančnú transformáciu, podnikovú reorganizáciu, controlling, reengineering, riadenie projektov/programov, vedenie, riadenie ľudí a, samozrejme, ochranu údajov.

Pred nástupom do Grant Thornton Advisory Peter vyše 20 rokov vytváral bohatú profesionálnu škálu na rôznych manažérskych pozíciách vo významných medzinárodných a slovenských spoločnostiach. Jeho cesta prešla celým spektrom odvetvia, čo mu poskytlo cenné poznatky a skúsenosti.

Viacjazyčná zdatnosť je ďalším Petrovým rozlišovacím znakom – plynule hovorí anglicky a nemecky, ovláda češtinu, stredne pokročilý je v poľštine a má základnú znalosť italčiny.

Čo sa týka vzdelania, Peter sa môže pochváliť titulom MBA z univerzity ESCP-EAP v Berlíne v Nemecku a magisterským titulom (Mgr.) z Univerzity Komenského v Bratislave na Slovensku. Jeho akademické úspechy sú pevným základom jeho dynamickej a úspešnej profesionálnej cesty.