Branislav Mačuha

MANAGER, TAX

Braňo je certifikovaný daňový poradca; pracuje na daňovom oddelení ako manažér. Pre Grant Thornton pracuje od roku 2018.

Počas svojej kariéry získal Branislav bohaté skúsenosti v oblasti priameho aj nepriameho zdanenia spoločností pôsobiacich v rôznych odvetviach. Spolupracoval na viacerých projektoch daňových due diligence, podnikových kombináciách, príprave daňových priznaní a daňových analýz, ktoré sa zaoberali medzinárodnými i národnými účtovnými a daňovými otázkami. V súčasnosti sa zameriava najmä na problematiku dane z príjmov právnických osôb a dane z pridanej hodnoty.

Branislav absolvoval študijný program Účtovníctvo na Fakulte hospodárskej informatiky a Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. V rámci svojho vzdelávania sa Branislav aktívne zúčastňuje na seminároch týkajúcich sa rôznych daňových ale aj účtovných problémov.

Služby a odvetvia, v ktorých pôsobím

Vybrané články

Branislav Mačuha | 23.2.2023 | Novinky

Ako daňovo nakladať s energodotáciami?