Martina Hodoňová

PARTNER, ACCOUNTING

Martina je Partner a v spoločnosti Grant Thornton pracuje od roku 2008. Má dlhoročnú prax v oblasti daní a účtovníctva. Portfólio jej klientov zahŕňa široké spektrum rôznych odvetví vrátane výrobných spoločností, poskytovateľov služieb, obchodníkov a developerov v oblasti nehnuteľností.

V oblasti daní bola zodpovedná za zostavovanie daňových priznaní, kalkulácie odloženej dane a riešenie rôznych daňových otázok. Špecializuje sa na daň z príjmu, DPH a ostatné lokálne dane. V oblasti controllingu sa Martina zameriava na špecifické druhy reportingov podľa individuálnych požiadaviek klientov, pričom sa primárne venuje dodržiavaniu lokálnych predpisov a ich transformáciu na US GAAP a IFRS.

Martina promovala v roku 2011. Je členkou komory daňových poradcov. Aktívne sa zúčastňuje daňových kurzov organizovaných Slovenskou komorou daňových poradcov. Každoročne absolvuje aj vybrané medzinárodné daňové kurzy a tréningy zamerané na lokálne a medzinárodné účtovné štandardy.

Služby a odvetvia, v ktorých pôsobím