Ľubomíra Murgašová

SENIOR MANAGER, TAX

Pred príchodom do spoločnosti Grant Thornton Slovakia získala Ľubomíra viac ako 10 rokov skúseností z BIG4 spoločnosti, kde nabrala komplexné znalosti vo väčšine daní, vrátane dane z príjmu právnických osôb, odloženej dane, DPH a miestnych daní.

Ľubomíra má rozsiahle skúsenosti zdaňovania spoločností v oblasti priamych a nepriamych daní zahŕňajúc lokálne aj medzinárodné daňové aspekty pre rôzne odvetvia, najmä pre oblasti informačných a komunikačných technológií, energetiky, automobilového priemyslu, maloobchodu, farmácie, nehnuteľností a stavebníctva, výroby a financií. Ľubomíra sa zaoberá aj automatizáciou procesov prípravy daňových priznaní a iných výkazov.

Ľubomíra je licencovaný daňový poradca a je členom Metodicko-legislatívnej komisie pre daň z pridanej hodnoty vedenej Slovenskou komorou daňových poradcov.

Služby a odvetvia, v ktorých pôsobím

Vybrané články

Ľubomíra Murgašová | 7.4.2024 |

Osobitná úprava DPH pre cestovné kancelárie sa netýka iba…

Mnohí platitelia DPH si neuvedomujú možnosť, že by sa na nich mohla uplatňovať…

Ľubomíra Murgašová | 19.1.2023 | Novinky

Zmeny v oblasti DPH od 1.1.2023