Naši experti

Ľubomíra Murgašová Senior Manager, Financial Services - Tax Bratislava +421 2 59 300 476

Pred príchodom do spoločnosti Grant Thornton Slovakia získala Ľubomíra viac ako 10 rokov skúseností z BIG4 spoločnosti, kde nabrala komplexné znalosti vo väčšine daní, vrátane dane z príjmu právnických osôb, odloženej dane, DPH a miestnych daní.

Ľubomíra má rozsiahle skúsenosti zdaňovania spoločností v oblasti priamych a nepriamych daní zahŕňajúc lokálne aj medzinárodné daňové aspekty pre rôzne odvetvia, najmä pre oblasti informačných a komunikačných technológií, energetiky, automobilového priemyslu, maloobchodu, farmácie, nehnuteľností a stavebníctva, výroby a financií. Ľubomíra sa zaoberá aj automatizáciou procesov prípravy daňových priznaní a iných výkazov.

Ľubomíra je licencovaný daňový poradca a je členom Metodicko-legislatívnej komisie pre daň z pridanej hodnoty vedenej Slovenskou komorou daňových poradcov.