DAŇOVÉ NOVINKY 2022

Schválené opatrenia na zmiernenie dopadov zvyšovania cien

Barbora Palenikova

Neutíchajúci rast cien potravín, energií, pohonných hmôt trápi mnohé krajiny. Na Slovensku máme aktuálne najdrahšie potraviny spomedzi krajín V4. Susedné štáty bojujú s infláciou dočasným znížením DPH či zastropovaním cien. Slovensko zníženie DPH na potraviny a pohonné hmoty zatiaľ neplánuje. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVaR) však predstavilo svoj návrh opatrení na zmiernie dopadov zvyšovania cien tovarov a služieb. Nižšie Vám sumarizujeme zmeny platné od 1. mája 2022.

Zvýšenie súm stravného

Reštauračné zariadenia a kaviarne poznačené pandemickou situáciou sú nútené navyšovať ceny vzhľadom na aktuálny vývoj cien vstupov, či už je to drahšími potravinami, energiami alebo aj vyššími nákladmi na zamestnancov. Sumy stravného pri pracovných cestách sa naposledy upravovali na základe indexu cien jedál a nealkoholických nápojov za mesiac február 2019. Ako ukázali dáta Štatistického úradu Slovenskej republiky za mesiac december 2021, stravovacie služby v reštauráciách a kaviarňach medziročne vzrástli o 6,6%[1]. Pri porovnaní cien s obdobím poslednej zmeny sumy stravného predstavuje zvýšenie až o 17,5%.

V nadväznosti na už vyššie uvedené zvyšovanie cien potravín a služieb MPSVaR upravuje sumu stravného nasledovne:

  • 6 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 9 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 13,70 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Porovnanie súm stravného platného v roku 2022 s jeho zvýšením platným od 1. mája 2022:

 

Časové pásmo

Suma stravného platná do 30.04.2022

Suma stravného platná od 01.05.2022

5 až 12 hodín trvania pracovnej cesty
5,10 eur
6 eur
12 až 18 hodín trvania pracovnej cesty
7,60 eur
9 eur
nad 18 hodín trvania pracovnej cesty
11,60 eur
13,70 eur

Zvýšenie sumy stravného bude mať vplyv aj na príspevok na stravovanie zamestnancov, ktorý je ustanovený Zákonníkom práce. Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na stravovanie najmenej 55 % ceny jedla a maximálne vo výške 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Vplyvom zvýšenia sumy stravného bude príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnanca maximálne 3,30 eur (55 % zo 6 eur). Stravovanie zamestnancov je možné ďalej financovať z prostriedkov sociálneho fondu a príspevkom zamestnanca.

Viac informácii k zdaňovaniu príspevkov na stravovanie zamestnancov

Zvýšenie súm základnej náhrady pri pracovnej ceste

V prípade, ak zamestnanec pri pracovnej ceste použije vlastné motorové vozidlo, patrí mu základná náhrada za každý 1 kilometer jazdy a náhrada za spotrebované pohonné látky.

V tejto súvislosti sa zvyšuje aj suma základnej náhrady za používanie motorových vozidiel ako nárokovanej náhrady pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu. V nadväznosti na vývoj cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel sa suma základnej náhrady za každý kilometer jazdy upravuje nasledovne:

  • 0,059 eura jednostopové vozidlá a trojkolky,
  • 0,213 eura osobné cestné motorové vozidlá.

Porovnanie súm základnej náhrady platnej v roku 2022 s jej zvýšením platným od 1. mája 2022:

Typ motorového vozidla

Suma základnej náhrady platná do 30.04.2022

Suma základnej náhrady platná od 01.05.2022

Jednostopové vozidlo a trojkolky
0,053 eur
0,059 eur
Osobné cestovné motorové vozidlá
0,193 eur
0,213 eur

Vyššie uvedené sumy vyplývajú zo zhodnotenia indexu cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel za mesiac december 2021 v porovnaní s mesiacom január 2021, na základe ktorého sa naposledy zvyšovali sumy základnej náhrady za používanie cestovných motorových vozidiel. Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky sa ceny položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel v porovnávanom období zvýšili o 11,1%.

Opatrenie z dielne MPSVaR SR týkajúce sa nových súm stravného a základnej náhrady pri pracovnej ceste bolo zverejnené v Zbierke zákonov dňa 7. apríla 2022 a nadobúda účinnosť od 1. mája 2022.

[1] Zdroj: Index spotrebiteľských cien v Slovenskej republike za december 2021, Štatistický úrad Slovenskej republiky