DAŇOVÉ NOVINKY 2019

Predstavujeme služby Global Mobility Services

Jana KyselováJana Kyselová

Pri neustálych zmenách medzinárodného zdaňovania je funkčný program mobility, ktorý sa zameriava na rôzne legislatívne požiadavky na medzinárodnej úrovni aj nákladovú efektívnosť, nevyhnutnou súčasťou riadenia talentov aj podnikových operácií. Zostavíme a upravíme pre vás šikovnú stratégiu, pravidlá a procesy pre globálnu mobilitu, ktoré zohľadňujú výzvy spojené s riadením medzinárodnej pracovnej sily, od vyslaných pracovníkov až po obchodných zástupcov.

 

Čo ponúkame:

 

Služby pre spoločnosti

 • Mzdové služby
 • Tieňové mzdové služby pre vyslaných zamestnancov
 • Daňové registrácie a zastúpenie pred daňovými orgánmi
 • Registrácia v poisťovniach
 • Strategické plánovanie úloh
 • Zostavenie rozpočtu a správa nákladov
 • Globálne kompenzácie, dôchodky a poradenské služby
 • Poradenstvo v oblasti príspevkov na služobné cesty
 • Dodržiavanie daňovej legislatívy a iné poradenské služby

 

Služby pre jednotlivcov

 • Daňové poradenstvo k príchodu a odchodu
 • Daňová registrácia a zastúpenie pred daňovými orgánmi
 • Príprava daňových priznaní k dani z príjmov
 • Daňové vyrovnanie a hypotetické daňové výpočty
 • Zabezpečenie certifikátu daňovej rezidencie
 • Pomoc pri daňových hodnoteniach a kontrolách
 • Daňové poradenstvo a plánovanie
 • Asistencia

 

Naše riešenia vychádzajú z poznatkov našej globálnej siete odborníkov na mobilitu, a preto myslia na rôzne situácie už niekoľko krokov dopredu, zabezpečujú súlad s legislatívou a prinášajú daňovú efektivitu. V spolupráci s nami úspešne zvládnete aj náročné medzinárodné úlohy bez zbytočných nákladov.

 

Čo prinášame:

 • Riadenie a minimalizáciu zložitého medzinárodného zdaňovania
 • Zosúladenie interných pravidiel, postupov a firemnej kultúry
 • Asistenciu pre vyslaných zamestnancov na zvládnutie osobných, profesionálnych a logistických výziev spojených s presunom
 • Rozvoj vašej regionálnej a globálnej politiky pre vyššiu mobilitu
 • Informácie o legislatívnych zmenách
 • Riešenia pre obchodných zástupcov postavené na technológiách