NEWSFLASH

Postrehli ste zmenu vo vydaní dokumentov A1?

Barbora Palenikova

V decembri 2023 Sociálna poisťovňa v rámci elektronizácie služieb zaviedla efektívnejšie spracovanie žiadostí o vystavenie prenosného dokumentu A1 (PD A1), o ktorého vydanie žiada zamestnanec zvyčajne v prípade vyslania na výkon práce do iného členského štátu EÚ alebo v prípade výkonu práce v dvoch a viacerých štátoch.

 

Vydaný dokument A1 potvrdzuje, že zamestnanec je povinne poistený pre účely sociálneho zabezpečenia na Slovensku a nevzniká mu teda povinnosť poistiť sa v inom členskom štáte EÚ.

Podmienkou efektívnejšieho spracovania žiadosti zo strany Sociálnej poistovne je podanie tejto žiadosti elektronicky a to prostredníctvom www.slovensko.sk. Elektronicky podaná žiadosť by mala byť vybavovaná zo strany Sociálnej poisťovne v oveľa kratšom čase. Naša skúsenosť s týmto procesom je zatiaľ pozitívna.

 

Chcem vedieť viac