Daňové poradenstvo

Jednoducho, strategicky, úspešne - zlepšite s nami svoje daňové skúsenosti 

Ambiciózne organizácie musia starostlivo zvažovať svoje daňové záležitosti, aby vzbudzovali dôveru a udržali si náskok pred konkurenciou.

Celosvetová pozornosť sa upriamuje na dane ako nikdy predtým.
Preto viac než kedykoľvek predtým, potrebujete mať istotu, že odvádzate dane v správnej výške a zároveň zabezpečiť, aby Vaši stakeholderi vnímali vašu firmu pozitívne. Vo svete čoraz zložitejších daňových predpisov potrebujete tiež vedieť, ako tieto pravidlá ovplyvňujú Vás a Vaše transakcie.

Vďaka schopnostiam a skúsenostiam s daňovým poradenstvom a dodržiavaním daňových predpisov vám naše tímy môžu poskytnúť podporu v nasledujúcich oblastiach:

 • Zdaňovanie cezhraničných transakcií a daňové plánovanie
 • Zostavovanie daňových priznaní, daňové vykazovanie
 • Poradenstvo v oblasti transferového oceňovania a zostavovania dokumentácií k transferovým cenám
 • Zastupovanie pred finančnými úradmi vrátane daňových kontrol a odvolaní
 • Pomoc pri konkrétnych otázkach z rôznych oblasti daní
 • Poradenstvo v oblasti nepriamych daní (DPH, spotrebné dane) a v colných otázkach
 • Transakčné poradenstvo súvisiace s rôznymi podnikovými reorganizáciami a akvizíciami
 • Poradenstvo pri daňových konaniach na súdoch
 • Služby pre privátnych klientov - fyzické osoby
 • Zdaňovanie fyzických osôb a posúdenie zdaňovania zamestnaneckých benefitov
 • Daňové due diligence
 • Školenia v oblasti zdaňovania
 • Informovanie o relevantných zmenách a Newsletter s ich analýzou

Vieme Vám poradiť pri zakladaní spoločnosti a pri výbere vhodnej právnej formy v strednej a východnej Európe, ako aj pri podnikových reorganizáciách a akvizíciách. Neustále analyzujeme zákonné zmeny a ich prípadný vplyv a našim klientom proaktívne prinášame možnosti daňovej optimalizácie na základe zmien. Našou úlohou je ponúkať vám riešenia šité na mieru, ktoré v súlade so zákonmi minimalizujú negatívny vplyv na váš podnik.