• Home
  • Novinky
  • Webinár: Robotic Process Automation

Webinár: Robotic Process Automation

10.5.2021 | Novinky

Dátum: 1.6.2021

Čas: od 10:00-10:45

SK

Robotic Process Automation (RPA) je moderná a jednoduchá technológia, ktorá umožňuje podnikom všetkých veľkostí a odvetví zvýšiť produktivitu a efektívnosť procesov, znížiť riziko chýb v procesoch a vytvoriť kapacitu pre zamestnancov, aby sa mohli sústrediť na úlohy s vyššou pridanou hodnotou a kreatívne úlohy.

Počas nášho webinára vám prostredníctvom série prípadov použitia vysvetlíme, ako RPA funguje a kde zvyčajne prináša najlepšie výsledky.

Ukážeme procesného “robota” naživo a ilustrujeme, prečo je teraz , po pandémii, ten správny čas zvážiť RPA vo vašom podniku.

Bezplatný webinár bude prebiehať v slovenskom jazyku a bude trvať 45 minút, pričom poskytne čas na otázky a odpovede.

Registrovaným bude deň pred webinárom zaslaný link, cez ktorý budete môcť webinár sledovať a do chatu klásť našim expertom otázky.

ENG

Robotic Process Automation (RPA) is a modern and simple technology that enables companies of all sizes and industries to increase process productivity and efficiency, reduce the risk of process errors, and create capacity for employees to focus on valuable and creative tasks.

Through a series of use cases, we will explain how RPA works and where it usually produces the best results.

We will show the process “robot” live and illustrate why now, after the pandemic, is the right time to consider RPA in your business.

The free webinar will be held in Slovak and will last 45 minutes, providing time for questions and answers.

The registered person will be sent a link the day before the event, through which you will be able to follow the webinar and ask our experts questions in the chat.