Naši experti

Andrew Dickson Director, Advisory - Business Risk Services Bratislava +43 664 88 15 16 10

Andrew Dickson je riaditeľom v spoločnosti Grant Thornton a vedie náš RPA tím a tím pre obchodné riziká.

Vďaka viac ako 15-ročným skúsenostiam s poskytovaním služieb externého, interného auditu a iných compliance služieb na medzinárodnej báze má Andrew Dickson najlepšie predpoklady na poskytovanie poradenstva spoločnostiam vo všetkých odvetviach a segmentoch s prihliadnutím na meniace sa prostredie a požiadavky na riadenie rizík.

Predtým, ako sa Andrew stal koncernovým audítorom pre nemeckú výrobnú spoločnosť, kde sa kvalifikoval ako certifikovaný interný audítor, pracoval ako systémový a daňový audítor pre jednu zo spoločností Big-4. Andrew bol tiež zmocnencom pre ochranu údajov a zmocnencom pre bezpečnosť IT.

Neskôr prešiel Andrew na konzultačnú pozíciu v Grant Thornton Česká republika a viedol oblasť Business Risk Services, kde poskytoval služby v oblasti riadenia rizík, správy a riadenia,  súladu a interného auditu pre medzinárodného klienta a v Českej republike.

Andrew zabezpečil kontroly SOX pre veľkú národnú banku a vyvinul systém pre operačné riziká pre ďalšiu banku.

Andrew má tiež skúsenosti v oblasti forenzných procesov a automatizácie a efektívnosti procesov.

Andrew ovláda: slovenský, nemecký, anglický, francúzsky, český jazyk