DAŇOVÉ NOVINKY 2021

Transferové oceňovanie

Barbora Palenikova

Špecialisti na transferové oceňovanie Silvia Hallová (Tax partner) a Vladimír Kovár (Tax manažér) pre Vás pripravili sprievodcu k transferovému oceňovaniu na Slovensku, ktorý prináša najnovšie informácie o pravidlách a predpisoch.

Vďaka digitálnemu sprievodcovi získate všeobecný prehľad o prostredí transferového oceňovania nielen na Slovensku ale aj vo svete. Ak máte záujem o vypracovanie dokumentácie o transferovom oceňovaní, neváhajte sa na nás obrátiť.

Kompletný prehľad k Transferovému oceňovaniu 2021

Čo je transferové oceňovanie?

Transferové oceňovanie predstavuje proces stanovovania cien transakcií medzi závislými osobami na daňové účely. Transferové oceňovanie v legislatíve Slovenskej republiky upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov  a Usmernenie č. MF/019153/2018-724 o určení obsahu dokumentácie. Pre vysvetlenie pojmu transferové oceňovanie je potrebné si objasniť pojmy ako závislé osoby, kontrolované transakcie.