NOVÝ PARTNER

Poradenská spoločnosť Grant Thornton vymenovala Filipa Tichého za nového partnera

Barbora Palenikova

Novým partnerom poradenskej spoločnosti Grant Thornton pre audit sa od 1. januára 2022 stane Filip Tichý. Filip bude viesť 20-členný tím auditu a  prevezme zodpovednosti v rámci divízie Grant Thornton Advisory.

Kariéra Filipa Tichého je úzko spojená so spoločnosťou Grant Thornton. V slovenskom tíme spoločnosti začal pracovať v septembri 2009 a v rokoch 2015-2018 pôsobil ako audit manažér pre Grant Thornton Brusel, kde mal na starosti audity veľkých medzinárodných klientov. Posledné dva roky zastupoval Grant Thornton Slovensko ako riaditeľ pre audit.

Vďaka menovaniu Filipa medzi partnerov  sa posilní pozícia Grant Thornton u veľkých domácich a medzinárodných klientov na Slovensku.

Tím partnerov v spoločnosti Grant Thornton Slovensko bude od januára 2022 tvoriť celkovo šesť členov, z čoho sú tri ženy. Grant Thornton je dlhodobo firmou, ktorá dbá na rodovú vyváženosť a podporuje manažérske kariéry žien.